Aktuální ceník výkonů nehrazených zdr. pojišťovnami s platností od 1.1.2021

Vstupní prohlídka do zaměstnání, mimořádná, výstupní prohlídka + posudek550,-
Periodická prohlídka + posudek450,-
Vyšetření a posudek zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, držení střelné zbraně, svářečský průkaz, průkaz elektrikáře550,-
Potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu a k účasti na rekreačních akcích200,-
Posudek o zdravotní způsobilosti k organizované sportovní činnosti450,-
Lékařské vyšetření na vlastní žádost (pro cesty do zahraničí, před ústavním léčením, lázněmi pro samoplátce apod.)500,-
Předoperační vyšetření před kosmetickými zákroky, darováním oocytů, UPT apod. – bez EKG a laboratoře500,-
EKG na vlastní žádost200,-
Posudek o bolestném400,-
Oznámení pojistné události (úrazu) komerční pojišťovně330,-
Vyšetření a zpráva v případě úrazu nebo napadení jinou osobou480,-
Očkování na vlastní žádost (bez ceny vakcíny)200,-
Pořízení podrobného výpisu ze zdravotní dokumentace (pro komerční pojištění)350,-
Výpis z dokumentace pro závodního lékaře300,-
Vyjádření lékaře k umístění osoby do zařízení sociálních služeb a DD300,-
Potvrzení o zdravotním stavu200,-
Jednoduché administrativní výkony, potvrzení na žádost pacienta, duplikát PN.100,-
Prohlídka dobrovolného hasiče + posudek350,-