V rámci pracovnělékařských služeb zabezpečujeme ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci, včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.

Tuto péči je povinen zajistit pro své zaměstnance každý zaměstnavatel dle platné legislativy. Každý zaměstnavatel by měl mít pro své zaměstnance  smluvně zajištěného „závodního“ lékaře. Bez smluvního podkladu může v ordinaci praktického lékaře absolvovat pracovnělékařskou prohlídku pouze zaměstnanec bez větších pracovních rizik, v tzv. kategorii 1.

K pracovnělékařské prohlídce si s sebou přineste:

  • zaměstnavatelem vyplněnou žádost o provedení prohlídky,
  • výpis z dokumentace od registrujícího praktického lékaře,
  • vzorek moči,
  • brýle na dálku (pokud nosíte),